Download Stardock Fences 3 Full Crack – Phần mềm sắp xếp các biểu tượng deskop

2
274
Stardock Fences 3 Full Crack

Stardock Fences 3 là một công cụ thú vị để sắp xếp các biểu tượng trên màn hình máy tính của mình. Nếu bạn đang nhàm chán với màn hình của mình và muốn việc sắp xếp các biểu tượng máy tính để bàn, thì đây là một phần mềm hữu ích cho bạn. Với  Stardock Fences bạn có thể đặt các biểu tượng trên màn hình trong các danh mục khác nhau và bạn có thể đặt tiêu đề cho nó. Download Snappy Driver Installer R1811

Stardock Fences 3 – Sắp xếp các biểu tượng deskop

Giao diện Stardock Fences 3 Full Crack
Giao diện phần mềm

1. Các tính năng của Stardock Fences 3

  • Phân loại biểu tượng máy tính để bàn trong các nhóm riêng biệt với tùy chọn để chọn tiêu đề.
  • Khả năng di chuyển hàng rào.
  • Khả năng xóa và ẩn biểu tượng.
  • Ẩn biểu tượng máy tính để bàn bằng cách nhấp đúp vào không gian trống.
  • Khả năng xác định quy tắc để tự động phân loại biểu tượng máy tính để bàn.
  • Khả năng vuốt giữa một số hàng rào.
  • Khả năng tạo máy tính để bàn từ thư mục mong muốn.
  • Khả năng tương thích với phiên bản Windows mới nhất, cụ thể là Windows 10.
  • Boom 3D (Win/ Mac) Full Download

2. Download Stardock Fences 3 Full Crack

download
Link Google Drive
download
Link dự phòng
Password: downthaga.com

3. Hướng dẫn cài đặt

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN